Referencje

W imieniu firmy Fizjoter sp. z o.o. potwierdzam, że Pani Sylwia Drzewiecka z Medical Office Manager wykonała dla naszej firmy Analizę i strategię marketingową jako część planu strategicznego na rok 2019/2020.Podczas prac, zostały zebrane szczegółowe dane, poddane wnikliwej analizie. Wszystkie wątpliwości wyjaśnione i doprecyzowane. Informacje dla zarządu zostały przedstawione w formie obszernej prezentacji a wyniki omówione. Jesteśmy bardzo zadowoleni z usług Pani Sylwii Drzewieckiej. Zarówno rzetelność przedstawionych wyników jak i całokształt realizacji tematu zlecenia pozwoliły nam lepiej zrozumieć wiele aspektów planowania marketingowego. Zdecydowanie w kolejnych latach będziemy korzystać z usług. 

Radosław Szczerbowski

Fizjoter / Centrum Rehabilitacji

Pani Sylwia Drzewiecka w okresie 6.07 – 31.07.2015 r. odbyła praktyki studenckie w Departamencie Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia. Pani Sylwia Drzewiecka wykonała w tym okresie szereg zdań:

1. Zapoznała się z dokumentacją dotyczącą działalności niektórych jednostek podległych Ministrowi Zdrowia z lat poprzednich i sporządziła analizę działalności w bieżącym roku;

2. Przygotowała zestawienie działań Ministerstwa Zdrowia z lat 2007 – 2014 stanowiące wkład do odpowiedzi na interpelację poselską;

3. Utworzyła i zweryfikowała dokumentację wysyłaną do placówek podległych Ministerstwu Zdrowia;

4. Dokonała oceny merytorycznej ogłoszenia konkursowego na realizację programu polityki zdrowotnej;

5. Wykonała archiwizację danych wykorzystywanych w latach poprzednich przez Ministerstwo Zdrowia.

Z powierzonych obowiązków Pani Sylwia Drzewiecka wywiązała się w sposób wzorowy.

Dała się poznać jako pracownik odpowiedzialny, sumienny i systematyczny oraz posiadała znakomite przygotowanie do powierzonych jej zadań.

Jest osobą o wysokiej kulturze osobistej, cieszącej się uznaniem i szacunkiem wśród przełożonych i pracowników.

W sposób bardzo odpowiedzialny można polecić Panią Sylwię Drzewiecką każdemu pracodawcy.

Rafał Giziński

Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej, Ministerstwo Zdrowia

Świetna współpraca! Pani Sylwia jest sumienna, bardzo zaangażowana i kreatywna. Pomogła mi spojrzeć na strategię marketingową zupełnie inaczej. Podsunęła gotowe pomysły na rozwój firmy. Bardzo elastycznie i indywidualnie podchodzi do klienta a przy tym jest bardzo ciepłą i wesołą kobietą. Gorąco polecam! Najlepsza współpraca 😃🏆🤩

Aleksandra Kotlarz

PROzdrawiam Poradnia Żywieniowa

Serdecznie dziękuję za wnikliwą i szczegółową analizę marketingową. Pani Sylwia w profesjonalny sposób pokazała mi jak mogę wpłynąć na rozwój swojego gabinetu. Jej cenne uwagi już zacząłem wdrażać w życie. Gorąco polecam wszystkim, którzy są gotowi do ciągłego rozwoju 

Daniel Grzenkowicz

Potala Terapie Naturalne

Pani   Sylwia   Drzewiecka, ur. 18.03.1994 w Gorzowie Wlkp., w okresie 2.01. – 30.04.2015 r. odbyta wolontariat w Centnim Medycznym Ułańska. W zakres jej obowiązków wchodziły prace biurowe i administracyjne. Powierzone zadania Pani Sylwia Drzewiecka zrealizowala w sposób sprawny i sumienny.

Pani Sylwia Drzewiecka jest osobą komunikatywnq, szybko odnajduje się w nowyni otoczeniu i łatwo nawiązuje kontakty interpersonalne. Znakomicie odnajduje się zarówno w pracujqc samodzielnie, jak i w grupie. Jest osobą samodzielną sumienną i bardzo zaangażowaną w pracę, która powierzone zadania wykonuje systematycznie a jednocześnie dokładnie.

Pani Sylwia Drzewiecka z pełną odpowiedzialnością polecam jako pracownika.

Maciej Brązert

Centrum Medyczne Ułańska

This website is using cookies to improve the user-friendliness. You agree by using the website further.

Privacy policy