W ciągu ostatniego roku z powodu pandemii COVID-19 znacznie wzrosło zainteresowanie telemedycyną. Telemedycyna zaczęła być znacznie częściej stosowana niż jeszcze 2 lata temu. Dzięki telemedycynie pacjenci podczas pandemii mieli szansę być w kontakcie z lekarzem i stale dbać o swoje zdrowie. Telemedycynę można również potraktować jako narzędzie marketingowe, które pozwoli na wyróżnienie placówki medycznej na tle konkurencji.

  1. Strona internetowa

Zalecam, aby na stronie internetowej znalazła się informacja o udzielanych usługach telemedycznych. Należy określić rodzaj usług telemedycznych oraz zasady ich udzielania. Zalecane jest także stworzenie instrukcji krok po kroku jak dana usługa działa, np. w formie animacji.

  1. Media social

Warto również rozważyć stworzenie kampanii informacyjnej na temat usług telemedycznych w placówce medycznej, która będzie publikowana w mediach społecznościowych, np. Facebook, Instagram, YouTube.

  1. Rejestracja medyczna

Należy również przeszkolić i dokładnie poinformować personel pracujący w rejestracji pacjentów, ponieważ są one pierwszym kontaktem dla pacjenta. W związku z tym, mają największą szansę informowania pacjentów o ważnych aspektach funkcjonowania placówki medycznej, np. o usługach telemedycznych.

  1. Lekarz

Lekarze cieszą się autorytetem wśród pacjentów, dlatego warto, aby lekarze proponowali swoim pacjentow (jeśli to w danym przypadku możliwe) usługi telemedyczne, np. telekonsultacje w ramach omówienia wyników badań. Pozwoli to na uzyskanie większej wiarygodności usług telemedycznych.

  1. Newsletter

Zachęcam również do zbierania bazy mailingowej pacjentów, aby móc ją później wykorzystać w celu informowania bezpośrednio pacjentów o usługach telemedycznych, czy innych ważnych informacjach dotyczących funkcjonowania placówki medycznej.

  1. Plakaty, ulotki

Kolejnym pomysłem jest przygotowanie plakatów informacyjnych o udzielanych usługach medycznych, a także ulotek, które pacjenci zabiorą ze sobą do domu. W takim przypadku pacjent będzie miał szansę na spokojnie przeczytać wszystkie ważne informacje, do których zawsze będzie mógł w razie potrzeby wrócić.

  1. Automatyczna sekretarka

Ostatnią kwestią jest nagranie krótkiej informacji o usługach telemedycznych w placówce medycznej, która będzie odsłuchiwana po krótkim powitaniu, gdy pacjent zadzwoni do placówki medycznej. To świetny sposób, aby w skuteczny sposób informować pacjentów, ponieważ większość pacjentów umawia się na wizytę lekarską poprzez rozmowę telefoniczną.

Rate this post

This website is using cookies to improve the user-friendliness. You agree by using the website further.

Privacy policy