Referenzen

Im Auftrag der Firma Fizjoter Sp. z o.o. Ich bestätige, dass Sylwia Drzewiecka vom Medical Office Manager im Rahmen des Strategieplans für 2019/2020 eine Analyse- und Marketingstrategie für unser Unternehmen durchgeführt hat. Während der Arbeit wurden detaillierte Daten gesammelt und einer gründlichen Analyse unterzogen. Alle Zweifel werden geklärt und geklärt. Informationen für den Vorstand wurden in Form einer ausführlichen Präsentation präsentiert und die Ergebnisse diskutiert. Wir sind sehr zufrieden mit den Leistungen von Sylwia Drzewiecka. Sowohl die Zuverlässigkeit der präsentierten Ergebnisse als auch die Gesamtumsetzung des Auftragsthemas haben es uns ermöglicht, viele Aspekte der Marketingplanung besser zu verstehen. Wir werden auf jeden Fall in den kommenden Jahren Dienste in Anspruch nehmen.

W imieniu firmy Fizjoter sp. z o.o. potwierdzam, że Pani Sylwia Drzewiecka z Medical Office Manager wykonała dla naszej firmy Analizę i strategię marketingową jako część planu strategicznego na rok 2019/2020. Podczas prac, zostały zebrane szczegółowe dane, poddane wnikliwej analizie. Wszystkie wątpliwości wyjaśnione i doprecyzowane. Informacje dla zarządu zostały przedstawione w formie obszernej prezentacji a wyniki omówione. Jesteśmy bardzo zadowoleni z usług Pani Sylwii Drzewieckiej. Zarówno rzetelność przedstawionych wyników jak i całokształt realizacji tematu zlecenia pozwoliły nam lepiej zrozumieć wiele aspektów planowania marketingowego. Zdecydowanie w kolejnych latach będziemy korzystać z usług.

Radosław Szczerbowski

Fizjoter / Rehabilitation Center

Sylwia Drzewiecka absolvierte im Zeitraum vom 6. bis 31. Juli 2015 Praktika im Gesundheitsministerium des Gesundheitsministeriums. In dieser Zeit machte Sylwia Drzewiecka einige Sätze:

1. Lesen Sie die Dokumentation über die Aktivitäten bestimmter Einheiten, die dem Gesundheitsminister aus früheren Jahren unterstellt waren, und erstellen Sie eine Analyse der Operationen im laufenden Jahr.

2. Erstellung einer Liste der Aktivitäten des Gesundheitsministeriums von 2007 bis 2014 als Beitrag zur Reaktion auf die parlamentarische Interpellation;

3. Erstellung und Überprüfung der Unterlagen, die an Einrichtungen gesendet wurden, die dem Gesundheitsministerium Bericht erstatten;

4. eine inhaltliche Bewertung der Wettbewerbsankündigung für die Umsetzung des gesundheitspolitischen Programms vorgenommen hat;

5. Archivierte Daten, die in früheren Jahren vom Gesundheitsministerium verwendet wurden.

Sylwia Drzewiecka hat ihre Aufgaben vorbildlich erfüllt.

Sie erwies sich als verantwortungsbewusste, gewissenhafte und systematische Mitarbeiterin und war hervorragend auf die ihr anvertrauten Aufgaben vorbereitet.

Ist eine Person mit einer hohen persönlichen Kultur, die Anerkennung und Respekt unter Vorgesetzten und Mitarbeitern genießt.

Auf sehr verantwortungsvolle Weise können Sie Sylwia Drzewiecka jedem Arbeitgeber empfehlen.

Pani Sylwia Drzewiecka w okresie 6.07 – 31.07.2015 r. odbyła praktyki studenckie w Departamencie Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia. Pani Sylwia Drzewiecka wykonała w tym okresie szereg zdań:

1. Zapoznała się z dokumentacją dotyczącą działalności niektórych jednostek podległych Ministrowi Zdrowia z lat poprzednich i sporządziła analizę działalności w bieżącym roku;

2. Przygotowała zestawienie działań Ministerstwa Zdrowia z lat 2007 – 2014 stanowiące wkład do odpowiedzi na interpelację poselską;

3. Utworzyła i zweryfikowała dokumentację wysyłaną do placówek podległych Ministerstwu Zdrowia;

4. Dokonała oceny merytorycznej ogłoszenia konkursowego na realizację programu polityki zdrowotnej;

5. Wykonała archiwizację danych wykorzystywanych w latach poprzednich przez Ministerstwo Zdrowia.

Z powierzonych obowiązków Pani Sylwia Drzewiecka wywiązała się w sposób wzorowy.

Dała się poznać jako pracownik odpowiedzialny, sumienny i systematyczny oraz posiadała znakomite przygotowanie do powierzonych jej zadań.

Jest osobą o wysokiej kulturze osobistej, cieszącej się uznaniem i szacunkiem wśród przełożonych i pracowników.

W sposób bardzo odpowiedzialny można polecić Panią Sylwię Drzewiecką każdemu pracodawcy.

Rafał Giziński

Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej / Deputy Director of the Health Policy Department, Ministerstwo Zdrowia / Ministry of Health

Tolle Zusammenarbeit! Sylwia ist gewissenhaft, sehr engagiert und kreativ. Es hat mir geholfen, die Marketingstrategie ganz anders zu betrachten. Sie schlug fertige Ideen für die Entwicklung des Unternehmens vor. Sie geht sehr flexibel und individuell auf den Kunden zu und ist gleichzeitig eine sehr herzliche und fröhliche Frau. Ich kann es nur empfehlen! Beste Zusammenarbeit 😃🏆🤩

Świetna współpraca! Pani Sylwia jest sumienna, bardzo zaangażowana i kreatywna. Pomogła mi spojrzeć na strategię marketingową zupełnie inaczej. Podsunęła gotowe pomysły na rozwój firmy. Bardzo elastycznie i indywidualnie podchodzi do klienta a przy tym jest bardzo ciepłą i wesołą kobietą. Gorąco polecam! Najlepsza współpraca 😃🏆🤩

Aleksandra Kotlarz

PROzdrawiam Poradnia Żywieniowa / Nutricion Clinic

Vielen Dank für die gründliche und detaillierte Marketinganalyse. Sylwia hat mir professionell gezeigt, wie ich die Entwicklung meines Büros beeinflussen kann. Ich habe bereits begonnen, ihre wertvollen Kommentare umzusetzen. Ich kann es jedem empfehlen, der bereit ist, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln 

Serdecznie dziękuję za wnikliwą i szczegółową analizę marketingową. Pani Sylwia w profesjonalny sposób pokazała mi jak mogę wpłynąć na rozwój swojego gabinetu. Jej cenne uwagi już zacząłem wdrażać w życie. Gorąco polecam wszystkim, którzy są gotowi do ciągłego rozwoju 

Daniel Grzenkowicz

Potala Terapie Naturalne / Natural Therapies

Sylwia Drzewiecka, geboren am 18.03.1994 in Gorzów Wielkopolski, im Zeitraum 2.01. – 30.04.2015 Freiwilligenarbeit im Medical Center Ulanska. Zu ihren Aufgaben gehörten Büro- und Verwaltungsarbeiten. Sylwia Drzewiecka vertraute die ihr anvertrauten Aufgaben effizient und gewissenhaft an.

Sylwia Drzewiecka ist eine kommunikative Person, befindet sich schnell in einer neuen Umgebung und knüpft leicht zwischenmenschliche Kontakte. Perfekt findet sitzen, sowohl alleine als auch in einer Gruppe arbeiten. Ist eine unabhängige, gewissenhafte und sehr engagierte Person, die systematisch anvertraute Aufgaben ausführt.

Sylwia Drzewiecka mit voller Verantwortung empfehle ich als Mitarbeiterin.

Pani   Sylwia   Drzewiecka, ur. 18.03.1994 w Gorzowie Wlkp., w okresie 2.01. – 30.04.2015 r. odbyta wolontariat w Centnim Medycznym Ułańska. W zakres jej obowiązków wchodziły prace biurowe i administracyjne. Powierzone zadania Pani Sylwia Drzewiecka zrealizowala w sposób sprawny i sumienny.

Pani Sylwia Drzewiecka jest osobą komunikatywnq, szybko odnajduje się w nowyni otoczeniu i łatwo nawiązuje kontakty interpersonalne. Znakomicie odnajduje się zarówno w pracujqc samodzielnie, jak i w grupie. Jest osobą samodzielną sumienną i bardzo zaangażowaną w pracę, która powierzone zadania wykonuje systematycznie a jednocześnie dokładnie.

Pani Sylwia Drzewiecka z pełną odpowiedzialnością polecam jako pracownika.

Maciej Brązert

Centrum Medyczne Ułańska / Medical Center Ulanska

This website is using cookies to improve the user-friendliness. You agree by using the website further.

Privacy policy